Trong những ngày vừa qua tập thể giáo viên, nhân viên và hội cha mẹ học sinh trường Mầm non Nghĩa Long đã cùng nhau tôn tạo môi trường trong và ngoài lớp chuẩn bị cho năm học mới 2019 - 2020.

 

    

Học sinh và giáo viên hăng say luyện tập các tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới: