Ngày 18/5/2019 Trường THCS Nghĩa Đức tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa phòng chống đuối nước cho học sinh.

Ngày 18/5/2019 Trường THCS Nghĩa Đức tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa phòng chống đuối nướccho học sinh. Tham gia buổi ngoại khóa có đầy đủ giáo viên và học sinh Trường THCS Nghĩa Đức. Qua buổi ngoại khóa, học sinh hiểu biết thêm một số kĩ năng phòng tránh đuối nước. Qua đó góp phần hạn chế những tai nạn đuối bước thương tâm...

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi ngoại khóa: