Hoạt động tôn vinh Áo dài- Di sản văn hóa Việt Nam, nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi người phụ nữ, người dân, các cô giáo Trường TH Nghĩa Thọ  hướng tới đề xuất công nhận Áo dài là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Một số hình ảnh của hoạt động